vargharefiskola
NEMZETI ZÁSZLÓ
 
NEMZETI ÉNEKEK
 
FOTÓALBUM
 
TÁMOP-3.2.11
 
Kötelező és ajánlott olvasmányok
 
Pályázat 2015.- TÁMOP 3.1.4.C-14/15 0227
 
BIBLIA ÉVE - 2008
 
KÁLVIN ÉVEK 2009-2014
 
Zsoltár, Dicséret, Halleluja
 
Tanulságos történetek
 
Egyházi ének

A MRE Zsinata 2005. évi II. törvénye elrendeli az általános iskolák két, a középiskolák egy évfolyamán a hit- és erkölcstan tantárgy mellett a hitoktatás keretei között az egyházi ének oktatását.

A 2008 / 2009 tanévben: Órarendbe felvett óraként, iskolánkban is megvalósult az Egyházi ének tanítása. A 4. és 5 osztályban Balikóné Maitz Adrien tanítónő végzi a az oktatást, tanítást, szép sikerrel.

 
 
ŐSI ÍR ÁLDÁS!

Isten járjon előtted,
hogy ne tévedj el utadon.

Isten menjen melletted,
hogy átkarolhasson,
ha védelemre van szükséged.

Isten menjen mögötted,
hogy megőrizhessen gonosz emberek
álnok támadásától.

Isten legyen alattad,
hogy karjába foghasson,
ha elbotlasz utadon.

Isten legyen szívedben,
hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy.

Isten legyen körülötted,
hogy megvédhessen, ha megtámadnak.


Isten legyen feletted
és áldjon meg téged életedben.

 
3. Unoka Hertelendy Miklós 1879-1962

vitéz Hertelendy Miklós (1879-1962), az 1848-as huszárezredes unokája


vitéz Hertelendy Miklós, az 1848-as huszárezredes unokája


vitéz Hertelendy Miklós, az 1848-as huszárezredes unokája Vitéz Vindornyalaki Hertelendi Hertelendy Miklós alezredes, 1879 május 31-én született a Vas megyei Magyargenes községben. Kötcsén Nermeskéri Kiss Irma Máriával - Kiss Vilmos kötcsei ügyvéd leányával kötött házassága után - telepedett le. Szülei Hertelendy Gyula királyi tanácsos, föld birtokos - a szabadságharcos huszár ezredes fia, és a lengyel származású Szeliga Paula voltak.

Négy elemi iskoláját Magyargencsen, az ötödiket a kőszegi Bencés gimnáziumban végezte, ahol az iskola tornatanáránál lakott. E rövid egy éves "koszt-kvártély" a későbbi sportszerető életmódjára és eredményeire nagy hatással volt. Némi német nyelvtudásra is szert tett, mivel a tanár felesége bécsi nő volt.

10 évesen Kőszegen felvették a Katonai Alreál Iskolába, ahol korábban édesapja is tanult. Szerette a természetet, bejárta a Kőszeg környéki hegyeket, ásványokat - antimont, ametisztet - gyűjtött. A szigorú katonai fegyelem mellett megtalálta a módját a korához illő csínytevéseknek is. A tanulmányi eredményei azonban jók voltak, aminek köszönhette, hogy hamarosan felvették a Mährisch-Weiskircheni főreál iskolába. Itt rendszeres vasárnapi program volt szandolinon leevezni a Becsorva folyón Teplicz kiránduló helyre ahol a jóképű fiúk automata verkli mellett ifjú hölgyeket szórakoztattak tánccal és egyéb kedvességekkel. Itt már a dohányzásról is leszokott egy szépasszony kedvéért.

1896-ban a Millenniumi Kiállítás alkalmával mint kiválasztott a Bécsi Földrajzi Intézetbe küldték, ahol a kiállítás hadi pavilonját készítették elő. Itt piros hajtókás egyenruhában lefényképezték és a huszár képet a kiállítási pavilon fő helyére helyezték el. A kiküldetéshez egy nem mindennapi esemény is kapcsolódik. Hazatérve Horváth Aurél barátjával vettek egy piros fehér zöld zászlót, és azt - a villámhárítón felmászva - kitűzték a Weiskircheni templom tornyára. Három napig lengett ott - sokak riadalmára- mert nem akadt, aki le tudta volna szedni. A városi tűzoltóságnak kellett közbelépni.

A Főreáliskolát mindezek mellett kettős kitüntetéssel végezte. Így azonnal felvették a Wienerneustadti Akadémiára ahonnan mint hadnagy Czernovitzba vonult be a Császári és Királyi 14-ik huszárezredhez az akkori szokásoknak megfelelően két saját lóval és felszereléssel.

A lovaglóiskolát kitűnő eredménnyel végezte, majd az első nagy lóversenyen mindjárt négy díjat is nyert. Ezen kívül Báró Gemmingen ezredes tiszteletdíját is megkapta. Ez idő tájt vívásban is remekelt. 1901-ben kard és tőrvívásban egy-egy aranyérem, egy ezüstserleg tiszteletdíjat aratott. Később még Bécsben 1902-ben, mint az ezred küldötte díjlovaglásban jeleskedett, több érmet begyűjtve.

Még ezen az őszön felvették a wienerneustadti Katonai Tiszti Lovaglótanár-képzőbe, amit el is végzett. Több katonai tiszti equitáción vett részt. Ezek során a holicsi állami ménlovak versenyén Csákó nevű lóval egy második díjat nyert és ezen kívül a M. Királyi Földművelésügyi Miniszter fődíját.

Ez után még nagyon sok eredményes versenye volt: akadályversenyek, díjugratás, vívás és teniszverseny. Kiemelkedett ezek közül a Meráni nemzetközi verseny 1905 márciusában a megnyitó I. díja, áprilisban a gátverseny I. díja, májusban Budapesten I. díj és Ottó főherceg tiszteletdíja, Bécsi idomító verseny díjlovaglás I. díja, és Reiner főherceg tiszteletdíja, valamint a távolugratás 7 1/2 méteres árok 1. díja.

1906-ban a kötcsei járási székhelyen élő Nemeskéri Kiss Vilmos ügyvéd, földbirtokos leányával Irma Máriával házasságot kötött. Két gyermekük született Judit, és György.

Közben előléptették a 10. sz. Mackensen huszárezred kapitányává. Itt érte az I. világháború kitörése, a mozgósítás.

Az 1914. június 28-án Szarajevóban gyilkos merénylet után a 84 éves Ferenc József császár hadat üzent Szerbiának. A 10-es huszár ezred 1914 augusztus I9-én indult Szerbia ellen; Mitroviczánál átkeltek a Száván. Innen azonban már augusztus végén Oroszországba küldték az ezredet. Feladatuk hidak, fontosabb pontok védelme az óriási túlerővel szemben. Nagy veszteségek után lett az első század parancsnoka. A lembergi csata után a visszavonulást védték. Több eredményes ütközet után kitüntették; az ezred első katonai érdemkeresztjét ő kapta. December elején már a Vistula partját védték majd súlyos harcok után a világháború fordulópontján a Limanovai csatában mint a Jabloneci magaslat védője tűnt ki. Ez az ütközet állította meg a túlerő Bécs felé törő támadását. Ez után átvette az 5. század parancsnokságát a háború végéig. A limanovai csata magyar győzelmét december 11-én a Budapesti Ferencrendi templomban mai napig minden évben megünneplik.

A világháború vége felé a harctéren szerzett súlyos betegségéből felépült, majd a közös Hadügyminisztériumba kapott beosztást. Később a heinburgi katonai akadémián kiképzőtanár volt. A háború befejezése után mint őrnagy nyugdíjazását kérte és mint alezredes helyezték nyugállományba.

Küzdő szelleme azonban nem hagyta nyugodni. Új életet kezdett Kötcsén. Felesége birtokán gazdálkodott, és nem is akárhogy. Ismét tanulásba fogott. A Közgazdasági Egyetem mezőgazdasági fakultásán, majd a keszthelyi Helikonon képezte magát. A gazdaságot hamarosan mintaszerű mezőgazdasági nagyüzemmé fejlesztette. A kopár kötcsei Kiss kúriát rövid időn belül csodálatos válogatott növényzetű parkkal vette körül. A házat - melyet később Hertelendy kastélynak neveztek - bővítette, komfortosította.

Gazdaságában a korszerű állat és növénytermesztés olyan eredményes volt, hogy az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Allatvásárokon számos díjat nyert. Ezek közül említésre méltók a fésűsgyapjas merinói tenyészkosok, bikák, Franciaországba szállított hízott ürük. További díjazott export termékei voltak a hollandoknak szállított sárga krumpli, a juliskabab, len vetőmag. Ezeket az OMGE (Országos Magyar Gazdasági egyesület) oklevelekkel díjazta. Úttörője volt a csicsali birtokon a magyar komlótenyésztésnek. Ehhez korszerű szárítót és modern magtárbázist is létesített. Gazdaságát az akkori időknek megfelelő legmodernebb gépesítéssel szerelte fel. Korszerű erőgépek, arató és cséplőgépek, darálók, magosztályozók, kovács-, bognár- és asztalos műhely tették kompletté a csicsali, birkás- és meggyesusztai majorokat. Nem volt utolsó a szőlő és bortermesztésben sem. Díjazott Balaton-vidéki rizling borainak még Párizsban is híre volt.

Hertelendy Miklósnak ebben az időben a közéleti szereplésre is maradt ideje. A forradalmak után a tabi járásban számos társadalmi fizetésmentes tisztséget töltött be.

Kötcse és Balatonkiliti községekben a Gazdakör díszelnöke, a vármegyei mezőgazdasági bizottság tagja, A mezőgazdasági Kamara több szakosztályának választott tagja, Vármegyei Gazdasági Egyesület igazgatósági tagja, ménlóvizsgáló, borvizsgáló, tejtermelők elnökségi tagja. Somogy vármegye törvényhatósági bizottságában is részt vett. Hangsúlyt helyezett az egészség és a sport fejlesztésére. A testnevelési tanács tagja is volt.

Politikai pályafutása során két választási ciklusban a tabi járás országgyűlési képviselője volt. Helyzetét kihasználva sok előnyt szerzett Kötcsének. A község fejlődése soha nem volt olyan intenzív mintezidőben. Része volt a községet bekötő kövesút kiépítésében is. A Gazdakörön keresztül igyekezett a fejlődést, a korszerű gazdálkodás útját szolgálni. Az 1936. évi XXXII-ik Interparlamentáris Konferencián küldöttként vett részt. A kötcsei kúrián neves emberek is megfordultak. Hóman Bálint kultuszminiszter, más politikusok, Zichy Mihály a híres festő unokája Csicseri Rónainé, az akkori mezőgazdasági miniszter.

A II-ik világháborúban elvesztette fiát, aki huszár századosként halt hősi halált. Birtokát elvették, házát államosították, őt magát pedig a kistarcsai internáló táborba hurcolták. A népbíróság azonban - parlamenti tevékenységét vizsgálva - a legnagyobb igyekezete ellenére is csak szociális érzékenységet, segítőkészséget és demokratikus gondolkodást tudott csak rábizonyítani így kénytelen kelletlen felmentő ítéletet hozott.

A csaknem egy évi internálás után már egészsége megromlott, hamarosan Kötcsét is kénytelen volt elhagyni és Balatonszárszón albérletben lakott ahol felesége agyvérzést kapott. Ez után még két évig Budapesten élt leányánál mozgásképtelen feleségét nagy szeretettel ápolva, majd felesége halála után néhány hónappal 83 évesen elhunyt.

 

Magyarországi Református Egyház
Címere

//gportal.hu/
vargharefiskola

//gportal.hu/
szaszpolarefovoda

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kapcsolat felvétel
 

Vargha Gyuláné
SZÁSZ PÓLA

1863.10.15.-1947. 09. 18.
költő, műfordító

Taníts Uram, meghajlani,
Mint szélben az aranykalász!
Hajoljak, meg ha Szentlelked
Reám fuvall s porig aláz!

S dacos szívem, ha ellenáll,
Midőn a Lélek rálehel,
Jőjj tűz gyanánt, s a dac, a gőg
Lelked tüzében égjen el!

Mint bősz hullám,mely megtörik,
Ha parthoz űzi zúgó szél;
Úgy törjön össze szívem is,
Amint tebenned partot ér!

ÉNEKEK
Fordította!

 
DOKUMENTUMOK
 

VARGHA GYULA
költő,statisztikus, jogi dokto

 1853.11.04. - 1929.05.02.

Költők s a méhecskék
Lelke rokon,
Hű társak réges rég,
Árad az édesség
Ajkaikon.

VERSEK

Schöpflin Aladár:
Vargha Gyula

 

 
Iskoláról
 
Magyargencsi telephely
 
Iskola dolgozói
 
Diákok
 
Ajánlott Lapok
 
A költő, műfordító
Vargha Gyula
 
Vargha Gyula verse
RÉGI MANDULAVIRÁGZÁS

Napos szőlőhegy oldalában,
- Délesti nap ép oda vág –
Tetőtől talpig rózsaszín ruhában
Pompáztak a mandulafák.

Varázslat a szemnek az ily kép,
Mikor virágban még a föld szegény;
Garádparton a galagonya se nyílt még,
Sem a kökény.

A mandulaág lehajolt hozzám,
Álmot sugallva,
S megsimogatta lágyan gyermekorcám
A Dél fuvalma.

Nem suttogtak regét felettem
Nagy déli pálmák...
A mandulavirágból szőtte lelkem
Legelső álmát.

 
Wass Albert Búcsúzás

Wass Albert küldetését egy életrajzi írásában így foglalja össze:

"Írónak rendelt az Úr, mégpedig abból a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete, hanem mindössze nemzetének szolgálata. Ezt tettem, ezt végeztem, jól rosszul, legjobb tudásom szerint. Hídépítő igyekeztem lenni. Hidat próbáltam verni múlt és jövendő között a rendelkezésemre álló jelen felhasználásával. Életem egyetlen feladatának nemzetem megmentését ismertem föl. Ezt pedig úgy láttam megvalósíthatónak, ha egybefogom a szétszórtságban még megmaradt erőket egyetlen cél szolgálatára: megismertetni a világgal a magyar nemzetben rejlő értékeket, lehámozni nemzetemről azt, amit az ellenséges propaganda az utolsó évszázad során rákent. Ennek az egyetlen célnak a szolgálatára állítottam be egész életemet.

Megtettem a magamét s a többi már nem az én gondom. Nemzetemen még az Úristen sem segíthet, ha hamarosan nem ébred magára. De akár magára ébred, akár nem, én már nem leszek itt, hogy elsirassam, vagy együtt örvendezzek az örvendezőkkel egy megrendítôen szép és csodálatos föltámadáson, amit csak az Úristen adhat meg, mert más reménységre lehetôségem sincsen. És ez jól is van így. Legyen velünk az Úristen kegyelme!"

(Búcsúszó)

 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!