vargharefiskola
NEMZETI ZÁSZLÓ
 
NEMZETI ÉNEKEK
 
FOTÓALBUM
 
TÁMOP-3.2.11
 
Kötelező és ajánlott olvasmányok
 
Pályázat 2015.- TÁMOP 3.1.4.C-14/15 0227
 
BIBLIA ÉVE - 2008
 
KÁLVIN ÉVEK 2009-2014
 
Zsoltár, Dicséret, Halleluja
 
Tanulságos történetek
 
Egyházi ének

A MRE Zsinata 2005. évi II. törvénye elrendeli az általános iskolák két, a középiskolák egy évfolyamán a hit- és erkölcstan tantárgy mellett a hitoktatás keretei között az egyházi ének oktatását.

A 2008 / 2009 tanévben: Órarendbe felvett óraként, iskolánkban is megvalósult az Egyházi ének tanítása. A 4. és 5 osztályban Balikóné Maitz Adrien tanítónő végzi a az oktatást, tanítást, szép sikerrel.

 
 
ŐSI ÍR ÁLDÁS!

Isten járjon előtted,
hogy ne tévedj el utadon.

Isten menjen melletted,
hogy átkarolhasson,
ha védelemre van szükséged.

Isten menjen mögötted,
hogy megőrizhessen gonosz emberek
álnok támadásától.

Isten legyen alattad,
hogy karjába foghasson,
ha elbotlasz utadon.

Isten legyen szívedben,
hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy.

Isten legyen körülötted,
hogy megvédhessen, ha megtámadnak.


Isten legyen feletted
és áldjon meg téged életedben.

 
3.Krónika

2009/2010-es tanév 

Augusztus 31-én tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet.

Szeptember:

9-én szülői értekezletet tartottunk 1630-kor. A szülők megismerték az intézmény házirendjét és a félévre tervezett programokat, feladatokat.

14-én Magyargencsre mentünk túrázni, a felsősök kerékpároztak. Megnéztün a hadiparkot, sétáltunk a faluban, majd főzés következett és ebéd után visszaindultunk Nemesgörzsönybe.

Október

2-án osztályfőnöki órákon emlékeztünk meg az aradi vértanúkról.

22-én, a 7. és 8. osztályosok színvonalas műsort adtak az 1956-os forradalom tiszteletére a művelődési házban.

okt. 23-án kezdődött az őszi szünet.

November:

2-án, az őszi szünet utáni első tanítási napon ünnepi istentisztelettel emlékeztünk meg a reformáció napjáról és az iskola névadójának, Vargha Gyulának a születésnapjáról.  Az 5. osztályosok műsorral emlékeztek meg az istentisztelet közben névadónkról.

December:

4-én érkezett a mIkulás osztályfőnöki órákon.

5-6-án részt vettünk a Református Iskolák Sakk - és Asztalitenisz Versenyén Kiskunhalason.

Győrvári Gábor vitte el a tanulókat.  Jó eredményeket értek el. Büszkék vagyunk rájuk!

Eredményeik:

Sakk 5. helyezés: Lakatos Helga

Asztalitenisz 3. helyezés ( csapat): Boros Beatrix, Fekete Franceska, Szarka Roxána

Adventi kézműves délutánt tartottunk. Minden diák kipróbálhatta, tud-e karácsonyi gipszképet vagy akár asztaldíszt készíteni, papírból csillagot hajtogatni.

A karácsonyi műsort az alsós kisdiákok adták a művelődési házban.

A téli szünet első napja december 23. volt.

Január:

15-ig tartott az I. félév. A félévi értesítőket január 22-én vitték haza diákjaink.

18-tól intézményünk új igazgatója: Máthéné Szabados Éva
 

Február:

Február 3-án, szerdán délután tartjuk a szülői értekezleteket 16.30 órai kezdettel. Kérjük a kedves szülőket, minél többen tiszteljenek meg bennünket részvételükkel.

Február 10-én, szerdán délután lesz a felsősök farsangja 14.00-18.00 óráig.

Az alsósok farsangi délutánja február 12-én, pénteken lesz.

Február 11-én, csütörtökön délelőtt az 5. és 6. osztályosok  részt vesznek a pápai Jókai Mór Művelődési Központ rendezvényén. A Forrás Színház előadásában nézhetik meg a Toldit.  9.30-as autóbusszal mennek be Pápára  Csathó Szilvia és Borsos Tiborné vezetésével.

 

Tanulóink részt vettek a pápai Terem atlétika versenyen
2010. február 5-én.

Eredményeik:

1995-96-ban születettek:

30 m-es futás: Szarka Roxána         2. helyezett

                         Gombás Tamás         5. helyezett

5 körös futás:  Szarka Roxána          2. helyezett

4 x 2 körös váltófutás:   5. helyezés - Raksányi Ádám, Horváth Krisztián,

                                                                 Gombás Tamás, Szarka Roxána

1997-98-ban születettek:

30 m-es futás:   Szakács Martin          3. helyezett

                             Nemes Gergő            4. helyezett

helyből távolugrás:  Szakács Martin    1. helyezett

5 körös futás:  Ernhoffer Martin             6. helyezett

4 x 2 körös váltófutás 2. helyezés - Ernhoffer Martin, Szakács Martin,

                                                                Nemes Gergő, Haller Kornél

OVISULI

 

Iskolánk  Ovisuli foglalkozásokat indít 4 héten át a nemesgörzsönyi és a magyargencsi iskolákban nagycsoportos, iskolás korú gyermekek részére.

Nemesgörzsönyben

Foglalkozásokat vezeti:

Pethő Irma  és  Balikóné Maitz Adrienn

Helyszín: Nemesgörzsöny, Petőfi u.2.

( a kis iskolában)

Időpont: szombatonként 11.30-12.50

( április 10., ápr.17., ápr. 24., május 8.)

Nagyacsádról a gyerekeket tanító kíséri át és vissza a menetrend szerinti busszal. Az első foglalkozásra ceruzát és színest kell hozni.

 

Magyargencsen

Foglalkozásokat vezeti:

Molnár Károlyné

Helyszín: Magyargencs, Petőfi u. 147.

Időpont: szerdánként 16.00-17.00

( ápr. 7., ápr.14., ápr.21., ápr.28. )

 

Szeretettel várunk minden gyermeket játékos, iskola-előkészítő foglalkozásainkra!

Máthéné Szabados Éva

igazgató

                                                              

  


 

Március 12.

Iskolai- és faluünnepély

5. és 6. osztályos tanulóink színvonalas műsort adtak

az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére.

Közreműködött iskolánk énekkara

Felkészítő tanárok:

Sárköziné Papp Judit

Firtlné Bódi Szilvia

 

Március 13.

 

Idősek napja

Iskolánk 3-4. osztályos tanulói 

Az öreg ember és a pokróc című mesejátékkal

szórakoztatták a közönséget.

Közreműködött iskolánk énekkara.

Felkészítő tanárok:

Licsauerné Gyenge Katalin

Szakács Balázsné

Firtlné Bódi Szilvia

 

 


TAVASZI SZÜNET

március 31-április 7.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 30. (kedd)

A szünet utáni első tanítási nap: április 7. (szerda)

 

Szeretettel várjuk

nyílt napjainkon a  kedves szülőket!

időpontok:

1-4. osztály: március 24. (szerda)

5-8. osztály: március 29. (hétfő)

 

Március 18.

 

A 3-4. osztályosok és a 7-8. osztályosok drámafoglalkozáson vettek részt.

Érdekes feladatokat oldottak meg, verset tanultak, jelenetet készítettek és szobrot álltak.

A foglalkozást vezette: Tegyi Tibor

 

A képen a 7-8. osztályosok:


 

 

 

Magyarországi Református Egyház
Címere

//gportal.hu/
vargharefiskola

//gportal.hu/
szaszpolarefovoda

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kapcsolat felvétel
 

Vargha Gyuláné
SZÁSZ PÓLA

1863.10.15.-1947. 09. 18.
költő, műfordító

Taníts Uram, meghajlani,
Mint szélben az aranykalász!
Hajoljak, meg ha Szentlelked
Reám fuvall s porig aláz!

S dacos szívem, ha ellenáll,
Midőn a Lélek rálehel,
Jőjj tűz gyanánt, s a dac, a gőg
Lelked tüzében égjen el!

Mint bősz hullám,mely megtörik,
Ha parthoz űzi zúgó szél;
Úgy törjön össze szívem is,
Amint tebenned partot ér!

ÉNEKEK
Fordította!

 
DOKUMENTUMOK
 

VARGHA GYULA
költő,statisztikus, jogi dokto

 1853.11.04. - 1929.05.02.

Költők s a méhecskék
Lelke rokon,
Hű társak réges rég,
Árad az édesség
Ajkaikon.

VERSEK

Schöpflin Aladár:
Vargha Gyula

 

 
Iskoláról
 
Magyargencsi telephely
 
Iskola dolgozói
 
Diákok
 
Ajánlott Lapok
 
A költő, műfordító
Vargha Gyula
 
Vargha Gyula verse
RÉGI MANDULAVIRÁGZÁS

Napos szőlőhegy oldalában,
- Délesti nap ép oda vág –
Tetőtől talpig rózsaszín ruhában
Pompáztak a mandulafák.

Varázslat a szemnek az ily kép,
Mikor virágban még a föld szegény;
Garádparton a galagonya se nyílt még,
Sem a kökény.

A mandulaág lehajolt hozzám,
Álmot sugallva,
S megsimogatta lágyan gyermekorcám
A Dél fuvalma.

Nem suttogtak regét felettem
Nagy déli pálmák...
A mandulavirágból szőtte lelkem
Legelső álmát.

 
Wass Albert Búcsúzás

Wass Albert küldetését egy életrajzi írásában így foglalja össze:

"Írónak rendelt az Úr, mégpedig abból a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete, hanem mindössze nemzetének szolgálata. Ezt tettem, ezt végeztem, jól rosszul, legjobb tudásom szerint. Hídépítő igyekeztem lenni. Hidat próbáltam verni múlt és jövendő között a rendelkezésemre álló jelen felhasználásával. Életem egyetlen feladatának nemzetem megmentését ismertem föl. Ezt pedig úgy láttam megvalósíthatónak, ha egybefogom a szétszórtságban még megmaradt erőket egyetlen cél szolgálatára: megismertetni a világgal a magyar nemzetben rejlő értékeket, lehámozni nemzetemről azt, amit az ellenséges propaganda az utolsó évszázad során rákent. Ennek az egyetlen célnak a szolgálatára állítottam be egész életemet.

Megtettem a magamét s a többi már nem az én gondom. Nemzetemen még az Úristen sem segíthet, ha hamarosan nem ébred magára. De akár magára ébred, akár nem, én már nem leszek itt, hogy elsirassam, vagy együtt örvendezzek az örvendezőkkel egy megrendítôen szép és csodálatos föltámadáson, amit csak az Úristen adhat meg, mert más reménységre lehetôségem sincsen. És ez jól is van így. Legyen velünk az Úristen kegyelme!"

(Búcsúszó)

 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!