vargharefiskola
NEMZETI ZÁSZLÓ
 
NEMZETI ÉNEKEK
 
FOTÓALBUM
 
TÁMOP-3.2.11
 
Kötelező és ajánlott olvasmányok
 
Pályázat 2015.- TÁMOP 3.1.4.C-14/15 0227
 
BIBLIA ÉVE - 2008
 
KÁLVIN ÉVEK 2009-2014
 
Zsoltár, Dicséret, Halleluja
 
Tanulságos történetek
 
Egyházi ének

A MRE Zsinata 2005. évi II. törvénye elrendeli az általános iskolák két, a középiskolák egy évfolyamán a hit- és erkölcstan tantárgy mellett a hitoktatás keretei között az egyházi ének oktatását.

A 2008 / 2009 tanévben: Órarendbe felvett óraként, iskolánkban is megvalósult az Egyházi ének tanítása. A 4. és 5 osztályban Balikóné Maitz Adrien tanítónő végzi a az oktatást, tanítást, szép sikerrel.

 
 
ŐSI ÍR ÁLDÁS!

Isten járjon előtted,
hogy ne tévedj el utadon.

Isten menjen melletted,
hogy átkarolhasson,
ha védelemre van szükséged.

Isten menjen mögötted,
hogy megőrizhessen gonosz emberek
álnok támadásától.

Isten legyen alattad,
hogy karjába foghasson,
ha elbotlasz utadon.

Isten legyen szívedben,
hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy.

Isten legyen körülötted,
hogy megvédhessen, ha megtámadnak.


Isten legyen feletted
és áldjon meg téged életedben.

 
6. osztály

Kötelező:

Arany János: Toldi  (Órán, közösen olvassuk)

Hangoskönyv formában: itt.

Gárdonyi Géza: Egri csillagok (feladatok éejjebb!)

Hangoskönyv 1. rész: itt.

Hangoskönyv 2. rész: itt.

 

Ajánlott olvasmányok:

Az ajánlott olvasmányok közül jó lennne, ha egyet elolvasna. mindenki. Ha valaki más könyvet is olvas a nyáron és ír róla olvasónaplót, kaphat érte ötöst, ha alapos munkát végez.

Az olvasónaplóknál figyeljetek a helyesírásra is, mert a helyesírást is fogom osztályozni!

Az olvasónaplóban a következők szerepeljenek:

- szerző rövid életrajza

-a mű rövid tartalma fejezetenként

- kedvenc szereplő bemutatása

- rövid ajánlás: Miért olvassuk el azt a könyvet?

Rajzos illusztrációk is lehetnek benne.

 

Defoe: Robinson Crusoe

Hangoskönyv formában: itt.

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

Nógrádi Gábor: Petepite

J. K. Rowling: Harry Potter könyvei. ( Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a titkok kamrája)

 

Feladatok!

GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK (határidő: január 31.)

I. Hol terem a magyar vitéz?

Válaszoljatok a következő kérdésekre!

1. Milyen volt Jumurdzsák gyűrűje?

2. Hogy hívták Gábor pap faluját?

3. Hol tűnnek fel először Török Bálint színei és melyek azok?

4.kivel párbajozik Török Bálint?

5. Ki mondja, kinek? Beteljesül-e az átok?

a) "Hát verjen meg Allah, te rothadt szívű gyaur! Bilincsben őszülj meg! Özvegyed, árvád legyen, mielőtt meghalnál! Tanítson meg Allah háromszor úgy sírni, mint ahogy én sírok, mielőtt a pokolra löknék a lelkedet!"

b) "Hallottam micsoda forrázáson estél keresztül. Sebaj páterkám, legalább új bőröd nyől, mint a hernyónak."

6.Hogy hívják Török Bálint fiait és hány évesek, amikor megismerjük őket?

7. Kire bízza Dobó István Gergőt?

8. Ki volt jumurdzsák apja?

9. Hol tartotta az amulettet Jumurdzsák?

10. Ki segít kiszabadítani a rabokat Dobónak?

11. Kinek jósolják? Beteljesedik-e?

a) "A tizennyolcadik madárral egy angyal repül. Jeszáll hozzád és veled marad. Kendőt rak a homlokodra. A neve Sára."

b) "De tűz és tűz környékez. Kezedből is tüzes kerekek indulnak..."

12. Ki mondta, kinek? " Az az első, fiam, hogy ne féljen a legény."

13. Ki kapja a zsákmányból? "de volt közötte egy könnyű kis meggyszín bársony hüvelyű kard is."

14. Mi történt Gergő édesanyjával?

15.Mit zsákmányol Gergő a töröktől?

16. Kit nevez Gergő cigány hóhérnak?

17. Ki vigyáz a gyerekekre a rabságban?

18. Miért pofozza meg András kocsist Jumurdzsák?

19. Hogy hívják Vicuska apját?

20. Ki a zarándok és miért jött?

II. Oda Buda

1.Mikor kezdődik a történet és milyen eseménnyel?

2. Mire készül Gergő és Gábor pap?

3. Hogy hívják Cecey törökét?

4. Milyen meglepő hírt kap Gergő és Gábor pap?

5. Miért nem viszi Gergőt magával Gábor pap?

6. Ki lesz Gergő kísérője, mit visz magával az útra és miért?

7. Mi van Jumurdzsák gyűrűjére írva?

8. Ki kér Gergőtől segítséget a török táborban? Milyen feltétellel engedelmeskedik?

9. Gergő álmában Török Bálint udvarában jár. Miről énekel akkor Tinódi?

10. Hová indul Gergő, miután sikerül megszöknie? Hol találja meg Vicuskát?

11. Mire mondja Török Bálint: "Fiam, megmenthettétek volna Magyarországot!"

12. A stultán kincseket küld az özvegy királynénak és János Zsigmondnak. Mit kér cserébe?

13.Mi történik a látogatás közben?

III. A rab oroszlán

1. Kivel találkozik Dobó a Berettyó partján?

2. Hol őrzik a fejedelmi rabokat a törökök? Kik raboskodnak itt?

3. Ki mondja:" Ahonnan az Isten elfordult, elfordulnak az emberek is"?

4. Mit írt Tinódi Dobó kardjára? És Gergőére?

5. Mit fogad meg Török Jancsi, Gergő és Mekcsey? Milyen hírt tud meg Gergő Mekcseytől?

6. Mi volt Gergő öröksége?

7. Vica szökése után merre indulnak a vándorok?

8. Kivel találkoznak a szálláson és mit tudnak meg róla?

9. Sikerül-e a küldetés?

IV. Eger veszedelme

1. Mikor és hol kezdődik a történet?

2. Mit talált Éva asszony a mellény zsebében?

3. Milyen néven mutatkozik be Jumurdzsák és mit akar?

4. Hány emberrel indul Gergő Egerbe? Kit fogad fel menet közben?

5. "Az ágyúk között volt egy nagy testes  bronzágyú. Öblös torkába emberfej nagyságú golyó fért. A betűk és cifrázatok aranyként ragyogtak rajta."

- Miről szól az idézet?

- Mi volt  a felirat?

- Hogy hívták a másik nagy ágyút?

6. Ki hozza a török első levelét? Mi lesz a sorsa?

7. Mekkora volt a vár védelmi ereje 1552. szeptember 9-én?

8. Mire esküdtek meg az ostrom előtt a várvédők?

9. Ki volt a legfiatalabb apród?

10. Egyik éjjel bekiáltanak a várba. Kinek és miről szól az üzenet?

11. Mikor kezdik a törökök bombázni a várat?

12. Hogyan járt az a paraszt, aki a töröktől üzenetet hozott? Mi volt a levélben? Mi volt Dobó válasza?

V. Holdfogyatkozás

1. Ki volt a kapitány Szarvaskőn és Szolnokon?

2. Miért gondolja Gergő, hogy Jancsika a töröknél van?

3. Miért megy a török az erdőre Dobó szerint?

4. Ki volt az áruló? Mi lett a jutalma?

5. Ki segít Évának az alagútban? Hogyan jutnak be a várba?

6. Az ostrom után megszámolták a várba belőtt ágyúgolyókat. Mennyi volt?

 

 

 

 

Magyarországi Református Egyház
Címere

http://www.gportal.hu/
vargharefiskola

http://www.gportal.hu/
szaszpolarefovoda

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kapcsolat felvétel
 

Vargha Gyuláné
SZÁSZ PÓLA

1863.10.15.-1947. 09. 18.
költő, műfordító

Taníts Uram, meghajlani,
Mint szélben az aranykalász!
Hajoljak, meg ha Szentlelked
Reám fuvall s porig aláz!

S dacos szívem, ha ellenáll,
Midőn a Lélek rálehel,
Jőjj tűz gyanánt, s a dac, a gőg
Lelked tüzében égjen el!

Mint bősz hullám,mely megtörik,
Ha parthoz űzi zúgó szél;
Úgy törjön össze szívem is,
Amint tebenned partot ér!

ÉNEKEK
Fordította!

 
DOKUMENTUMOK
 

VARGHA GYULA
költő,statisztikus, jogi dokto

 1853.11.04. - 1929.05.02.

Költők s a méhecskék
Lelke rokon,
Hű társak réges rég,
Árad az édesség
Ajkaikon.

VERSEK

Schöpflin Aladár:
Vargha Gyula

 

 
Iskoláról
 
Magyargencsi telephely
 
Iskola dolgozói
 
Diákok
 
Ajánlott Lapok
 
A költő, műfordító
Vargha Gyula
 
Vargha Gyula verse
RÉGI MANDULAVIRÁGZÁS

Napos szőlőhegy oldalában,
- Délesti nap ép oda vág –
Tetőtől talpig rózsaszín ruhában
Pompáztak a mandulafák.

Varázslat a szemnek az ily kép,
Mikor virágban még a föld szegény;
Garádparton a galagonya se nyílt még,
Sem a kökény.

A mandulaág lehajolt hozzám,
Álmot sugallva,
S megsimogatta lágyan gyermekorcám
A Dél fuvalma.

Nem suttogtak regét felettem
Nagy déli pálmák...
A mandulavirágból szőtte lelkem
Legelső álmát.

 
Wass Albert Búcsúzás

Wass Albert küldetését egy életrajzi írásában így foglalja össze:

"Írónak rendelt az Úr, mégpedig abból a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete, hanem mindössze nemzetének szolgálata. Ezt tettem, ezt végeztem, jól rosszul, legjobb tudásom szerint. Hídépítő igyekeztem lenni. Hidat próbáltam verni múlt és jövendő között a rendelkezésemre álló jelen felhasználásával. Életem egyetlen feladatának nemzetem megmentését ismertem föl. Ezt pedig úgy láttam megvalósíthatónak, ha egybefogom a szétszórtságban még megmaradt erőket egyetlen cél szolgálatára: megismertetni a világgal a magyar nemzetben rejlő értékeket, lehámozni nemzetemről azt, amit az ellenséges propaganda az utolsó évszázad során rákent. Ennek az egyetlen célnak a szolgálatára állítottam be egész életemet.

Megtettem a magamét s a többi már nem az én gondom. Nemzetemen még az Úristen sem segíthet, ha hamarosan nem ébred magára. De akár magára ébred, akár nem, én már nem leszek itt, hogy elsirassam, vagy együtt örvendezzek az örvendezőkkel egy megrendítôen szép és csodálatos föltámadáson, amit csak az Úristen adhat meg, mert más reménységre lehetôségem sincsen. És ez jól is van így. Legyen velünk az Úristen kegyelme!"

(Búcsúszó)

 

Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt    *****    AJÁNDÉKOZZ ASZTROLÓGIAI ELEMZÉST, SZÜLETÉSNAPRA IS SZÉP AJÁNDÉK!    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Szereted az animéket és mangákat? Megismernél egy új fansub csapatot? Akkor itt a helyed! A rókák várnak rád ;)    *****    Szeretnél saját lovat?De nem engedheted meg magadnak? Katt!Nevelj nálunk virtuálisan! Nevelj, tenyéssz versenyezz!    *****    EBERTIN: Kozmobiológia    *****    Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??